فرم عضویت در کانون همیاران سلامت
[ برگشت به فرم ]
- مشخصات فردی:
لطفاً اطلاعات خواسته شده را به زبان فارسی وارد کنید.
1 کد ملی: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
2 نام و نام خانوادگی:
3 نام پدر:
4 تاریخ تولد:

تاریخ شمسى:

5 محل تولد:
6 شماره شناسنامه:
7 شماره دانشجویی:
8 رشته تحصیلی:
9 مقطع تحصیلی:
10 معدل کل:
11 معدل نیمسال قبل:
12 وضعیت تاهل:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-مجرد
2-متاهل
- مشخصات تماس:
13 شماره تماس ثابت:
14 شماره تماس همراه:
15 شماره تماس اضطراری:
16 نشانی محل سکونت (خوابگاه):
17 ایمیل:
18 نشانی محل سکونت (منزل):
- علاقمندی ها و فعالیت ها:
19 انگیزه شما از عضویت در کانون چیست؟
20 نحوه آشنایی شما با کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه چگونه بوده است؟
 1-دوستان و همکلاسان
 2-برنامه های اجرائی کانون
 3-تبلیغات
 4-سایر
21 در صورتیکه سابقه فعالیت در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی را داشته اید، اعلام نمائید.
22 در صورتیکه سوابق فعالیت در زمینه های فرهنگی-هنری را دارید، نام و عنوان فعالیت خود را اعلام نمایید.
23 در صورت کسب موفقیت در هر یک از زمینه های فوق آن ها را ذکر نمائید.
24 آیا مایل به شرکت در برنامه های گروهی می باشید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بله
2-خیر
25 آیا مایل به فعالیت در زمینه های اجرائی می باشید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بله
2-خیر
26 آیا مایل به فعالیت در زمینه مطالعاتی و پژوهشی می باشید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
1-بله
2-خیر
27 به کدامیک از برنامه های کامپیوتری آشنایی و تا حدودی تسلط دارید؟
 1-اینترنت
 2-شبکه
 3-وب
 4-ICDL
 5-طراحی نشریه
 6-طراحی پوستر
 7-سایر
28 به کدامیک از زبان های خارجی آشنایی و تاحدودی تسلط دارید؟
 1-انگلیسی
 2-عربی
 3-سایر
29 اگر موارد پیشنهادی در مورد فعالیت کانون به نظرتان می رسد، قید نمائید.
30 روزها و ساعات همکاری با کانون را اعلام نمائید.
 1-شنبه صبح
 2-شنبه عصر
 3-یکشنبه صبح
 4-یکشنبه عصر
 5-دوشنبه صبح
 6-دوشنبه عصر
 7-سه شنبه صبح
 8-سه شنبه عصر
 9-چهارشنبه صبح
 10-چهارشنبه عصر
 11-پنجشنبه صبح
 12-پنجشنبه عصر