مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
دومین جلسه کارگاه ابعاد ازدواج

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۶ | 
دومین جلسه از سلسله کارگاه های بررسی ابعاد مختلف ازدواج روز چهارشنبه 97/9/28 از ساعت 18 الی 19/30 در کتابخانه بلوک 9 خوابگاه دختران برگزار خواهد شد. مدرس این کارگاه خانم نیلوفری از مشاوران مرکز مشاوره می باشند و موضوع کارگاه این هفته درباره سه محور چگونه خود را بشناسیم، چگونه دیگران را بشناسیم و مفهوم صمیمیت و تعهد خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.55075.fa
برگشت به اصل مطلب