مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
کارگاه مهارت کنترل استرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | 
از سلسله کارگاههای طرح استاد مشاور ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی97، کارگاهی با عنوان مهارت کنترل استرس و آمادگی برای امتحان در روز دوشنبه مورخ 97/9/12 از ساعت 13 الی 15در دانشکده راه آهن برگزار گردید. مدرس این کارگاه آقای بابایی از رروان شناسان مرکز مشاوره دانشگاه بودند. چگونگی کنترل هیجانات و استرس از مباحثی بود که در این کارگاه بررسی شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.54925.fa
برگشت به اصل مطلب