مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
کارگاه ابعاد مختلف ازدواج

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۱ | 
اولین جلسه از سلسله کارگاههای ابعاد مختلف ازدواج ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 97 روز چهارشنبه مورخ  97/9/14 در سالن تلویزیون خاتم خوابگاه دختران برگزار خواهد شد. مدرس این کارگاه خانم نیلوفری از مشاوران مرکز مشاوره می باشند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.54837.fa
برگشت به اصل مطلب