مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
کارگاه مهارت کنترل استرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 
از سلسله کارگاههای طرح استاد مشاور ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی97، کارگاهی با عنوان مهارت کنترل استرس و آمادگی امتحان در روز شنبه مورخ 97/9/10 از ساعت 15 الی 17 در دانشکده ریاضی برگزار می گردد. مدرس این کارگاه سرکار خانم دهقان از مشاورین مرکز مشاوره دانشگاه می باشند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.54756.fa
برگشت به اصل مطلب