مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
گزارش کارگاه مهارت برقراری ارتباط موثر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
کارگاه مهارت برقراری ارتباط موثر و روابط بین فردی در دانشکده ریاضی برگزار شد. در راستای طرح استاد-مشاور، این کارگاه در روز شنبه 97/8/12 برای دانشجویان ورودی 97 اجرا شد. مدرس کارگاه دکتر عظیمی بودند و عناوینی چون چگونگی برقراری ارتباط سالم مورد بحث قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.54499.fa
برگشت به اصل مطلب