مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
کارنامه سلامت ورودی های جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳۱ | 
دانشجویان کارشناسی ورودی جدید که یکشنبه و دوشنبه اول و دوم مهر ماه برای ثبت نام حضوری مراجعه می نمایند، کارنامه سلامت را در سایت گلستان تکمیل و پرینت کارنامه را به غرفه مرکز مشاوره در درب اصلی دانشگاه تحویل نمایند.  
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.53986.fa
برگشت به اصل مطلب