مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
اردوی کاشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۹ | 

AWT IMAGE

برای دیدن اطلاعیه اینجا کلیک کنید

مرکز مشاوره دانشگاه اردوی ویژه خوابگاه دختران به مقصد کاشان را روز جمعه 96/2/22 برگزار می نماید. 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.49543.fa
برگشت به اصل مطلب