مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
کارگاه بهبود روابط سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | 

AWT IMAGE

مرکز مشاوره کارگاه هایی را تحت عنوان بهبود روابط سازمانی ویژه پرسنل امور اداری برگزار می کند. این کارگاه ها در سه جلسه دوشنبه ها از ساعت 16-14 توسط خانم عالیخانی برگزار می گردد. اولین جلسه کارگاه 9/12/95 برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.48894.fa
برگشت به اصل مطلب