مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
نشست مدیر مرکز مشاوره با مشاورین

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | 

AWT IMAGE

مرکز مشاوره دانشگاه در نظر دارد نشستی را در روز یک شنبه  مورخ 15/12/95  از ساعت 12:30 الی 14  در مجتمع رفاهی اساتید با حضور مسوول محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و جناب آقای ساویز مشاور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار نماید.

هدف از برگزاری این نشست آشنایی بیشتر مدیریت جدید مرکز مشاوره با مشاورین گرامی به جهت:

ارتقا کیفی عملکرد مرکز مشاوره

گسترش ارتباطات علمی در حوزه روانشناختی

تعامل بهترمشاورین و مدیریت مرکز مشاوره

 و همچنین ترسیم دورنمایی از آینده رو به رشد مرکز مشاوره با کمک و همفکری مشاورین گرامی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.48886.fa
برگشت به اصل مطلب