مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
گزارش کارگاه مدیریت استرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۳ | 

 

AWT IMAGE

به منظور افزایش آگاهی و ارتقاء سطح سلامت روان دانشجویان،کارگاه  مدیریت استرس جلسه سوم توسط خانم کربلایی در تاریخ سه شنبه 16/9/95 در خوابگاه دختران، با  حضور 15 نفر برگزار گردید. از عناوین طرح شده در این کارگاه می توان از موارد ذیل نام برد:
• تعریف استرس
• موقعیت های استرس زا(خوشایند و نا خوشایند)
• مفهوم مقابله و اهمیت آن
• انواع مقابله(سلام- ناسالم/ هیحان مدار- مسئله مدار)
• راهبردهای مناسب جهت کاهش استرس

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.47684.fa
برگشت به اصل مطلب