مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
گزارش کارگاه در خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۶ | 

 

AWT IMAGE

به منظور افزایش آگاهی و ارتقاء سطح سلامت روان دانشجویان، کارگاه مدیریت استرس توسط خانم کربلایی در تاریخ های سه شنبه 95/8/25 و 95/9/2 در خوابگاه دختران برگزار گردید. در این برنامه جمعا 34 دانشجو شرکت نمودند. از عناوین طرح شده در این کارگاه می توان از موارد ذیل نام برد:
• تعریف استرس
• موقعیت های استرس زا(خوشایند و نا خوشایند)
• مفهوم مقابله و اهمیت آن
• انواع مقابله(سالم- ناسالم/ هیجان مدار- مسئله مدار)
• راهبردهای مناسب جهت کاهش استرس

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.47456.fa
برگشت به اصل مطلب