مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
گزارش ارتقاء تحصیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۶ | 

 

AWT IMAGE

از برنامه های طرح ارتقاء تحصیلی کارگاه ویژه دانشجویان دو ترم مشروطی روز پنجشنبه 95/8/27 از ساعت 8 الی 13 برگزارگردید. در این کارگاه ها مباحث ذیل توسط آقای صالحی ( از مشاورین مرکز مشاوره) ارائه گردید.

قوانین و مقررات تحصیلی

علل افت تحصیلی

مدیریت زمان برنامه ریزی

اهمال کاری و کمال گرایی

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.47455.fa
برگشت به اصل مطلب