مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
کارگاه استاد-مشاور

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۵ | 

 

AWT IMAGE

از سری کارگاه های طرح استاد مشاور ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید کارگاه های ذیل توسط مرکز مشاوره برگزار می گردد.

   

                                          
 

تاریخ

 
 

دانشکده

 
 

ساعت

 
 

محل برگزاری

 
 

عنوان

 
 

مدرس

 
 

24/8/95

 
 

راه آهن

 
 

13:30 الی 15

 
 

آمفی تئاتر دانشکده

 
 

مهارتهای جرات مندی

 
 

خانم نیلوفری

 
 

24/8/95

 
 

ریاضی

 
 

12:30 الی14

 
 

کلاس 429

 
 

چالش­های زندگی دانشجوئی

 
 

خانم کلهر

 
 

24/8/95

 
 

فیزیک

 
 

12:30 الی 14

 
 

اطاق 104

 
 

مدیریت زمان و برنامه ریزی

 
 

آقای سلیمی

 
 

25/8/95

 
 

صنایع

 
 

13:30 الی 15

 
 

آمفی تئاتر دانشکده

 
 

مهارتهای جرات مندی

 
 

خانم دهقان

 
 

                                           

 

                                           

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.47327.fa
برگشت به اصل مطلب