مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
گزارش کارگاه ارتقا تحصیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۴ | 

 

AWT IMAGE

از برنامه های طرح ارتقاء تحصیلی کارگاه ویژه دانشجویان دو ترم مشروطی روز پنجشنبه 20/8/95 از ساعت 8 الی 13 برگزارگردید. در این کارگاه ها مباحث ذیل توسط آقای صالحی (مشاورین مرکز مشاوره) ارائه گردید:
• قوانین و مقررات تحصیلی
• علل افت تحصیلی
•  مدیریت زمان و برنامه ریزی،
• اهمال کاری و کمالگرایی.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.47310.fa
برگشت به اصل مطلب