مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
برگزاری کارگاه در تمام خوابگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۹ | 

 

AWT IMAGE

مرکز مشاوره دانشگاه در نظر دارد کارگاه های آموزشی را در تمام خوابگاه های دانشجویی برگزار نماید. جهت اطلاع از تاریخ و ساعت کارگاه ها به جدول پیوست مراجعه نمایید.

برنامه کارگاه ها در خوابگاه ها

                                                                 
 

نام خوابگاه

 
 

تاریخ

 
 

عنوان

 
 

مدرس

 
 

ساعت

 
 

حکیمیه

 
 

سه شنبه 11 / 8

 

سه شنبه 18 / 8

 
 

سازگاری با زندگی خوابگاهی

 
 

آقای گنجه

 
 

20 الی21

 
 

دختران

 
 

پنجشنبه 13 / 8

 

پنجشنبه 20 / 8

 

پنجشنبه 27 /

 
 

ازدواج جوانان

 
 

خانم دهقان

 
 

16 الی 17

 
 

پسران

 
 

یکشنبه 9 / 8

 

یکشنبه 16 /

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای کاکاوند

 
 

20 الی 21

 
 

مجیدیه

 
 

سه شنبه 11 / 8

 

سه شنبه 18 / 8

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای خالدی

 
 

20 الی 21

 
 

فرجام

 
 

سه شنبه 11 / 8

 

سه شنبه 18 /

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای صالحی

 
 

20 الی 21

 
 

رشید

 
 

دوشنبه 10 / 8

 

دوشنبه 17 /

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای صالحی

 
 

20 الی 21

 
 

باقری

 
 

پنجشنبه 13 / 8

 

پنجشنبه 18 / 8

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای صالحی

 
 

20 الی 21

 
 

جشنواره

 
 

یکشنبه 9 / 8

 

یکشنبه 16 /8

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای شرفی

 
 

20 الی 21

 
 

 

محل برگزاری کارگاه ها حسینیه خوابگاه می باشد.

                                                                  

 

                                                                  

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.47069.fa
برگشت به اصل مطلب