مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
اردوی مشاوره ای-اجتماعی گیاه شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۱۳ | 

 

AWT IMAGE

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

مرکز مشاوره دانشگاه در نظر دارد اردوی مشاوره ای - اجتماعی باغ گیاه شناسی ملی ایران را جمعه 95/7/16 ویژه خوابگاه خواهران برگزار نماید.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.46799.fa
برگشت به اصل مطلب